Wzakresie

Biuro projektowe zajmujące się projektowaniem ogrodów oraz wnętrz w Żarach (lubuskie)

• wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze budynków usługowych (biurowych, produkcyjnych, magazynowych, handlowych itp.) oraz mieszkalnych i gospodarczych w zakresie projektu zagospodarowania terenu, projektów branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
• projekty obiektów inżynierskich tj. konstrukcje wsporcze i fundamenty pod maszyny, słupy reklamowe, ściany oporowe, zbiorniki itp.
• projekty przyłączy do sieci zewnętrznych
• projekty oczyszczalni ścieków
• projekty dróg publicznych, terenów utwardzonych oraz zjazdów z drogi publiczne

• niekonwencjonalne i nowatorskie rozwiązania architektoniczne

Architektura

  • projektowanie budynków indywidualnych,
  • użyteczności publicznej,
  • dróg, ulic, chodników, placów, skwerów 
  • aranżacja wnętrz, 
  • ogrodów, architektury ogrodowej,
  • przestrzeni otwartych i zamkniętych. 
  • ogrodów zimowych 

Modernizacje

• projekty budowlane i wykonawcze, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynków usługowych (biurowych, produkcyjnych, magazynowych, handlowych itp.) oraz mieszkalnych i gospodarczych w zakresie projektu zagospodarowania terenu, projektów branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

• projekty termomodernizacji
• projekty zmiany sposobu użytkowania
• projekty aranżacji wnętrz

Fachowa pomoc

• wielobranżowe inwentaryzacje budowlane
• audyty i charakterystyki energetyczne
• przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie, nakładcze, ofertowe, powykonawcze itp.
• doradztwo z zakresu Prawa budowlanego


Projektowanie domów i ogrodów - Biuro projektowe Żary (lubuskie)

Nowoczesne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie oświetlenia przemysłowego  hal produkcyjnych, magazynowych, wystawowych, handlowych, ulic, placy, skwerów